Rüyada kendini çıplak görmek ne demek? - YeniHavadisYeniHavadis

27 Ekim 2020 - 07:40

Rüyada kendini çıplak görmek ne demek?

Rüyada kendini çıplak görmek, genellikle iyiye işaret eder. Rüya sahibinin aile ve sosyal hayatındaki sorunların sona ereceğine, yaşanan sıkıntıların çözüleceğine ve iş hayatındaki problemlerin en kısa sürede ortadan kalkacağına delalet eder

Rüyada kendini çıplak görmek ne demek?
Son Güncelleme :

20 Nisan 2020 - 5:27

27 views

Diyanet: Temiz bir insanın rüyasında kendisini çıplak görmesi; her türlü tasa, gam ve kaygıdan kurtulacağına yorumlanır. Ahlâksız bir kimsenin rüyasında kendisini çıplak görmesi; onun keder, üzüntü ve kaygıya düşeceğine, kişinin rüyasında üzerindeki elbiselerinin yırtık olduğunu görmesi; o kimsenin refaha ulaşacağına, eğer kişinin üzerindeki elbiseleri yırtık değilse bu takdirde görmüş olduğu rüya; onun sıkıntı ve üzüntüye maruz kalacağına işaret şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında elbiselerini çıkardığını görmesi; o kimseye zahirde öğüt veren ve dost görünen, düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir mecliste çıplak olarak görmesi; o kimsenin rezil ve rüsvâ olacağına, rüyasında bir yerde tek başına çıplak olduğunu gören kimsenin; düşmanı tarafından bir hatasının araştırıldığına ve fakat buna muvaffak olamayacağına delalet eder. Rüyanızda çıplak olduğunuzu ve halktan da utandığınızı, ancak örtünecek bir şey bulamadığınızı görmeniz; sizin zarar ederek fakirleşeceğinize delalet eder. Üzüntülü bir kimsenin rüyasında kendisinin çıplak olduğunu görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacağına yorumlanır. Bazı rüya tabircilerinin çıplaklık ile ilgili yorumları şöyledir:

Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Rüyanızda anadan doğma çıplak olduğunuzu görmeniz; zahmet ve meşakkat çekeceğinize ve halkın önünde rezil ve rüsvâ olacağınıza delalet eder. Rüyanızda arkanızdaki elbiseyi çıkarıp çıplak kaldığınızı görmeniz; size sevgi gösterisinde bulunan hilekâr bir düşmanın musallat olacağına yorumlanır.

Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin bir mescidde soyunduğunu görmesi; o kimsenin günahlarından kurtulacağına, bir rivayete göre de: Dinî vazifelerini yerine getirmeye gayret göstereceğine işaret eder.

Nablusi: Rüyada çıplaklık, iç yüzünün selametine delalet eder. Bazan da insana pişmanlık verecek şeye delalet eder. Bir kimse rüyada elbiselerini çıkardığını görse, o kimse için zahirde öğüt verip dost görünen ve düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğunu anlar. Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gören kimse rezil ve rüsva olur. Bir yerde tek başına çıplak olduğunu görse, o kimsenin düşmanı onun bir hatasını araştırır. Ancak maksadına kavuşamaz.
Avret mahallini farkedemeyen bir kimse kendisinin çıplak olduğunu ve halktan da utanmadığını görse, bir iş yapar ve işte çok çalışmak suretiyle yorulur. Rüyada çıplak olduğunu, halktan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığım ancak bir şey bulamadığını gören kimse, zarar eder ve fakirleşir. Halkın kendisinin avret mahalline baktıklarını gören kimse, vali ise azledilir veya devlet hizmetinde bulunan başka bir kimse ise, rütbe ve makamından ayrılır.

Hasta olan bir kimse, san renkli bir elbisesinden soyunduğunu görse, o kimsenin iyileşmesine delalet eder. Kırmızı ve siyah elbiseden soyunmanın tabiri de böyledir. Eğer soyunduğu elbise kirli olursa, o kimse kederden kurtulur. Bazı tabirciler, çıplak olmak ithamdan kurtulmaya delalet eder, dediler. Köle olan bir kimse soyunup çıplak kaldığını görse, azad olur.
Ölmüş bir kimse rüyada çıplak ve avret mahalli örtülü olduğu halde görüldüğü görülse, ölü olan o şahıs dünyadan sevabsız gittiği halde cennetin nimetleriyle nimetlene-ceğine delalet eder.
Üzüntülü bir kimse, rüyada çıplak görülse, o kimse üzüntü ve kederinden kurtulur. İbadet ehli olan zatlar için rüyada çıplak olmak onların dindarlığına ve çok hayır yapmalarına delalet eder. Tanınmayan bir kadının rüyada çıplak görülmesi, biçilmek veya başka bir sebeple yerin ziraatten ve ağaçların yapraklardan çıplak kalmasına delalet eder. Erkek bir kimsenin rüyada çıplak olması, hac farizesini yapmaya delalet eder, eğer hayra delalet edecek bir delil de görülürse.

Bazı tabirciler rüyada çıplak olmak, çapkın olmaya delalet eder. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan sonra aydınlığa kavuşmaya delalet eder. Çünkü kadın gece ile tabir edilir. Kadın siyahsa, karanlık gece ile, beyazsa, mehtaplı bir gece ile tabir edilir. Rüyada çıplak olmak yeni elbise giymeye delalet eder. Hasta olan bir kimse, rüyada elbisesinden soyulduğu nu ve elbisesi cebren kendisinden alındığını görse, ölmesine delalet eder. Kadının çıplak olması evinden ayrılmasıdır.

Seyyid Süleyman: Rüyasında çıplak olup, halktan utandığını ve onlardan örtünmek için bir şey istediğini gören; halk arasında hem rezil olur, hem de sırrı anlaşılır. Çıplak olmasına rağmen utanmadığını ve örtünecek bir şey istemediğini gören hacca gider. Edep yerinin örtülü olması kaydıyla çıplaklık; affa mazhar olmaya ve zafere işarettir.
Ancak yukarıdaki yorum, rüya sahibinin buna layık olması halinde geçerlidir. Aksi takdirde hayırla tabir edilmez.
Cabir’ül Mağribi’ye göre, bilhassa edep yerinin tamamiyle açık olması, çile ve rezilliktir. Bir kadının, edep yeri de açık olmak üzere çıplak olduğunu görmesi; halk arasında rezil olmasına ve mihnet çekmesine delalettir. Fakat rüyayı gören iyiliği ile tanınmışsa, bu rüya ona zarar vermez. Hatta affedilmesine bile işarettir. Bir yerde kendisini çıplak gören, rüsvay olur. Çok ayıplanacak hallere düşer. Rüyasında arkasındaki elbiseyi çıkararak çıplak kaldığını görenin, kendisine sevgi gösteren fakat aslında hilekar olan bir düşmanı ortaya çıkar.

Rüyada Bir Kadının Kendini Çıplak Görmesi

Rüyada bir kadının kendini çıplak görmesi, genellikle hayra yorulmaz. Rüyayı gören kişi hakkında ortaya çıkacak dedikodulara, sıkıntılara işaret etmektedir. Ayrıca bazı yorumlara göre, rüya sahibi evli ise eşinden ayrılacağına da yorumlanır.

Rüyada Bir Yerde Kendini Çıplak Görmek

Rüyada bir yerde kendini çıplak görmek, rüya sahibinin kötü ve sıkıntılı bir duruma düşeceğine, geri dönülmesi zor olan yollara gireceğine alamet eder.

Rüyada Çıplak Vaziyette Koştuğunu Görmek

Rüyada çıplak vaziyette koştuğunu görmek, rüya sahibinin haksız yere suçlanacağına, insanların üzerine iftiralar atacağına delalet eder. 

Rüyada Anadan Doğma Birini Görmek

Rüyada anadan doğma birini görmek, rüya sahibinin işlediği günahların ve yaptığı kötülüklerin Allah katında affedileceğine alamet eder.

Rüyada Kalabalıkta Kendini Çıplak Görmek


Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu görmek, kişinin düşük ve aciz bir durum ile karşı karşıya kalacağına delalet eder.

Rüyada Hasta Adamın Kendisini Çıplak Görmesi


Hasta bir adamın kendisini rüyada çıplak görmesi hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder. Kırmızı ve siyah elbiseden soyunmak da böyle tabir edilir.

Rüyada Üzüntülü Kişinin Kendisini Çıplak Görmesi


Dertleri olan ve bu yüzden üzüntülü olan kederli ve üzüntülü bir adamın, rüyada çıplak görülmesi, artık üzüntüden halâs olacağına işarettir.

Rüyada Kendisinin Çıplak Görmek


Bir kimsenin rüyada çıplak olduğunu, insanlardan da utandığını ve fakat kendisini örtecek bir şey aradığını ancak bulamadığını görmesi, zarar ve ziyana ve fakirliğe delâlet eder.

Rüyada Kişinin Çıplak Vücudunun Başkaları Tarafından Görülmesi


Rüyada halkın kendisinin avret yerine baktıklarını görmek, vali veya devlet memuru için vazifeden azledilmeye delâlet eder.

Rüyada Ölmüş Kişinin Çıplak Görülmesi


Ölmüş bir zatın rüyada çıplak ve avret mahalli örtülü olduğu halde görülmesi, o ölü zatı n dünyadan sevapsız gittiğine fakat cennetin nimetleriyle nimetleneceğine delâlet eder.

Rüyada Kadının Siyah Elbiseyi Soyunup Çıplak Görülmesi


Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kaldığını görmesi, karanlıktan sonra aydınlığa ve feraha kavuşmaya alâmettir.

Rüyada İş İçin Soyunmak


Rüyada bir iş için soyunduğunu ve bu yüzden çıplak olduğunu gören kişinin, eğer bu iş dine ait ise (gusl gibi) hayra ve ibadete vâsıl olmağa delâlet eder. Rüyada bir mescit de soyunduğunu görmek, günahlardan soyunmaya ve tövbeye delâlet eder.

Rüyada Kadının Kendisini Çıplak Görmesi


Yine bir kadının rüyada kendisini çıplak halde görmesi, iyiye alâmet değildir. Eğer evli ise boşanır veya bir başka musibete duçar olur.

Rüyasında Çıplak Olup Utandığını Görmek


Rüyasında çıplak olup kalabalıktan utandığını gören rüya sahibinin bazı yaptıklarından dolayı rezil olacağına ya da utanacağına delalet eder.

Kalabalıkta Kendini Çıplak Görüp Utanmamak


Çıplak olduğu halde halktan utanmadığını ve onlardan örtünmek için bir şey istemediğini gören, hacca gider.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.